Levý banner
Pravý banner
Izbornik
0 0,00
Još 66 do besplatne dostave
Kategorija

Uvjeti i odredbe

O kupovini

Tihana

UVJETI I ODREDBE

poslovne tvrtke
Donoci s.r.o.
sa sjedištem Pražská 2532/4,
Blansko 678 01, Češka
identifikacijski broj: 47539569
za prodaju robe putem internetske trgovine koja se nalazi
na www.svijet-svjetiljki.hr
 

  1.UVODNE ODREDBE

 
1.1.Uvjeti poslovanja (u daljnjem tekstu „Uvjeti poslovanja“) trgovačkog društva Donoci s.r.o., sa sjedištem Pražská 2532/4, Blansko 678 01, Češka, identifikacijski broj: 47539569 (u daljnjem tekstu „Prodavatelj“), reguliraju u skladu s odredbom § 1751 odjeljak 1 Broj akta 89/2012, Građanski zakonik (u daljnjem tekstu „Građanski zakonik“) međusobna prava i obveze stranaka koje proizlaze u vezi s ili na temelju
kupoprodajnog ugovora (u daljnjem tekstu „kupoprodajni ugovor“) zaključenog između prodavatelja i druge fizičke osobe (u daljnjem tekstu „Kupac“) kroz internetsku trgovinu prodavatelja. Internetskom trgovinom upravlja Prodavatelj na web-lokaciji koja se nalazi na internetskoj adresi www.svijet-svjetiljki.hr (u daljnjem tekstu: „Web-stranica“), putem sučelja web-mjesta (u daljnjem tekstu „Web-sučelje trgovine“).
 
1.2.Uvjeti poslovanja ne primjenjuju se na slučajeve u kojima je osoba koja namjerava kupiti robu od prodavatelja pravna osoba ili osoba koja postupa u naručivanju robe u okviru svoje poslovne djelatnosti ili u okviru svoje neovisne profesije.
 
1.3.Odredbe koje odstupaju od uvjeta mogu se dogovoriti u kupoprodajnom ugovoru. Različite odredbe u kupoprodajnom ugovoru imaju prednost nad odredbama Uvjeta i odredbi.
 
1.4.Odredbe Uvjeta poslovanja sastavni su dio kupoprodajnog ugovora. Ugovor o kupnji može se sklopiti na hrvatskom jeziku. Ugovor o kupnji može se sklopiti na hrvatskom.
 
1.5.Prodavatelj može promijeniti ili dopuniti tekst Uvjeta i odredbi. Ova odredba ne dovodi u pitanje prava i obveze nastale tijekom datuma stupanja na snagu prethodne verzije Uvjeta i odredbi.
 

  2.KORISNIČKI RAČUN

 
2.1. Na temelju registracije kupca na internetskoj stranici, Kupac može pristupiti svom korisničkom sučelju. Kupac iz svog korisničkog sučelja može naručiti robu (u daljnjem tekstu "korisnički račun"). Ako to dopušta web sučelje, Kupac također može naručiti robu bez registracije izravno s web sučelja.
 
2.2.Prilikom registracije na web stranici i naručivanja robe, Kupac je dužan pružiti točne i istinite podatke. Kupac je dužan ažurirati podatke unesene u korisnički račun pri svakoj promjeni. Podatke koje je kupac dostavio na korisničkom računu i prilikom naručivanja robe prodavatelj smatra ispravnim.
 
2.3.Pristup korisničkom računu osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan čuvati povjerljivost podataka potrebnih za pristup svom korisničkom računu.
 
2.4.Kupac nema pravo dopustiti korištenje korisničkog računa od strane
trećih osoba.
 
2.5.Prodavatelj može otkazati korisnički račun, posebno ako Kupac ne koristi svoj korisnički račun više od 30 dana ili ako kupac prekrši svoje obveze iz kupoprodajnog ugovora (uključujući uvjete i odredbe).
 
2.6.Kupac potvrđuje da zna da korisnički račun nije uvijek dostupan, posebno u pogledu potrebnog održavanja hardverske i softverske opreme Prodavatelja ili treće strane.


2.7. Kupac ima pravo na web stranicu prodavača dodati recenziju kupljenih proizvoda pod uvjetima navedenim u stavku 3., o čemu ga obavještava prodavač e-mailom nakon kupnje proizvoda.


2.8. Kupac može dodati recenziju putem svog korisničkog računa, kako je definirano u članku 2. Uvjeta i odredbi, ako već ima korisnički račun, ili ga je napravio/la putem poveznice u e-mailu navedenom u prethodnom stavku nakon što je unio/unijela svoje ime, prezime i e-mail adresu. Prodavač obavještava kupca da osobne podatke kupca, koje je Kupac unio prilikom dodavanja recenzije, prodavač obrađuje kako bi ispunio zakonsku obvezu prodavača da osigura da objavljene recenzije dolaze od potrošača koji su stvarno koristili ili kupili proizvod, i to dokle god je recenzija objavljena na web stranici prodavača. Kupac ima pravo zatražiti od prodavača da prestane obrađivati kupčeve osobne podatke u ovu svrhu i prodavač će udovoljiti takvim zahtjevima bez odgađanja, ali u tom slučaju prodavač će ukloniti recenziju koju je Kupac dodao na njegovu web stranicu. Kupac ovo prima na znanje.


2.9. Prodavač ima pravo izbrisati recenzije koje se ne odnose na proizvode koje je Kupac kupio od prodavača. Prodavač zadržava pravo izbrisati recenzije koje ne ocjenjuju sam proizvod, ili koje sadrže vulgarne izraze, uvredljive i rasističke sadržaje, politička mišljenja i mišljenja, poveznice na druge stranice ili one koje su na neki drugi način oprečne dobrom moralu.

 

   3.ZAKLJUČAK UGOVORA O KUPNJI

 
3.1. Sva prezentacija robe koja se nalazi na web sučelju dućana je
informativnog karaktera, a prodavatelj nije obvezan sklopiti kupoprodajni
ugovor za tu robu. Odredbe Odjeljka 1732 (2) Građanskog zakonika ne primjenjuju
se.
 
3.2.Web sučelje trgovine sadrži informacije o robi, uključujući cijene
pojedinih proizvoda i troškove vraćanja robe, ako se ta roba po svojoj prirodi ne može vratiti normalnom poštanskom rutom. Cijene robe uključuju PDV i sve pripadajuće naknade. Cijene robe ostaju valjane sve dok su prikazane u web sučelju trgovine. Ova odredba ne ograničava prodavateljevu mogućnost sklapanja kupoprodajnog ugovora pod pojedinačno dogovorenim uvjetima.
 
3.3.Web sučelje također sadrži informacije o troškovima pakiranja i isporuke. Informacije o troškovima pakiranja i isporuke robe navedene u web sučelju prodavaonice primjenjuju se samo u slučajevima kada se roba isporučuje unutar teritorija Hrvatske.
 
3.4.Za narudžbu robe Kupac popunjava obrazac za narudžbu u web sučelju trgovine. Obrazac za narudžbu sadrži informacije o:
 • naručenoj robi (naručenu robu Kupac “stavi” u elektronsku košaricu web sučelja trgovine),
 • načinu plaćanja kupoprodajne cijene robe, podatcima o potrebnom načinu isporuke naručene robe i
 • informacijema o troškovima vezanim uz isporuku robe (u daljnjem tekstu zajedno nazvani "Narudžba").
3.5.Prije slanja narudžbe prodavatelju, Kupac može provjeriti i promijeniti podatke koje je Kupac unio u narudžbu, također s obzirom na sposobnost kupca da otkrije i ispravi pogreške nastale prilikom unosa podataka u narudžbu. Kupac šalje narudžbu prodavatelju klikom na "Završi narudžbu". Podatke navedene u narudžbi prodavatelj smatra ispravnim. Prodavatelj će potvrdu o primitku potvrditi Kupcu odmah nakon primitka narudžbe putem e-maila na e-mail adresu Kupca navedenu u korisničkom računu ili u nalogu (u daljnjem tekstu “E-mail adresa kupca”).
 
3.6.Ovisno o naravi narudžbe (količina robe, nabavna cijena, procijenjeni troškovi isporuke), prodavatelj ima pravo zatražiti od kupca dodatnu potvrdu narudžbe (npr. U pisanom obliku ili telefonom).
 
3.7. Ugovorni odnos između prodavatelja i kupca nastaje kada se naručena roba dostavi na adresu koju je naveo Kupac u narudžbi.
 
3.8.Kupac pristaje na korištenje sredstava komunikacije na daljinu prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora. Troškove koje Kupac snosi prilikom korištenja sredstava komunikacije na daljinu u vezi s sklapanjem kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, telefonski troškovi) snosi Kupac, a troškovi se ne razlikuju od standardne stope.
 

   4.CIJENA ROBE I UVJETI PLAĆANJA

 
4.1.Cijena proizvoda navedena na web stranicama prodavača, uključuje sve potrebne poreze i s njima povezane naknade.


4.2.Cijena robe i svi troškovi vezani uz isporuku robe prema kupoprodajnom ugovoru Kupac može platiti prodavatelju na sljedeće načine:
 • u gotovini u prostorijama prodavatelja u Pražská 2532/4, Blansko 678 01;
 • po predaji na mjestu koje Kupac navede u narudžbi;
 • bankovnom doznakom na račun Prodavatelja : IBAN: HR8323600001102826990, BIC: ZABAHR2X, održan u Zagrebačka banka (u daljnjem tekstu: "račun Prodavatelja");
 • bezgotovinsko putem GP internet platnog sustava;
 • bezgotovinskom platnom karticom;
4.3. Uz kupovnu cijenu Kupac je također dužan platiti prodavatelju troškove vezane za pakiranje i isporuku robe u ugovorenom iznosu. Osim ako nije izričito navedeno drugačije, nabavna cijena uključuje i troškove povezane s isporukom robe.
 
4.4.Prodavatelj ne zahtijeva od Kupca da plati depozit ili drugu sličnu
uplatu. To ne dovodi u pitanje odredbe članka 4.6. Uvjeta u vezi s obvezom
plaćanja unaprijed kupoprodajne cijene.
 
4.5.U slučaju plaćanja u gotovini ili po predaji, kupoprodajna cijena se plaća po primitku robe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupoprodajna cijena dospijeva u roku od 7 dana od sklapanja kupoprodajnog ugovora.
 
4.6.U slučaju bezgotovinskog plaćanja, Kupac je dužan platiti kupovnu cijenu robe zajedno s varijabilnim simbolom plaćanja. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, obveza kupca da plati kupovnu cijenu je ispunjena u trenutku knjiženja odgovarajućeg iznosa na račun prodavatelja.
 
4.7.Prodavatelj ima pravo, posebno ako Kupac ne dostavi dodatnu potvrdu
narudžbe (članak 3.6.), Zatražiti plaćanje cjelokupne kupoprodajne cijene prije slanja robe Kupcu. Odredbe Odjeljka 2119 (1) Građanskog zakonika ne primjenjuju se.
 
4.8.Bilo koji popust na cijenu robe koju prodavatelj daje kupcu ne može se kombinirati.
 
4.9.Ako je to uobičajeno u poslovnim odnosima ili ako je tako propisano općim obvezujućim pravnim propisima, Prodavatelj će Kupcu izdati porezni dokument - račun za izvršena plaćanja po kupoprodajnom ugovoru. Prodavatelj je obveznik poreza na dodanu vrijednost. Porezni dokument - račun izdaje prodavatelj kupcu nakon uplate cijene robe i šalje se u elektroničkom obliku na e-mail adresu kupca.
 
4.10.Osim ako je promjena uzrokovana promjenom u isporuci robe ili ispravkom očiglednog pogrešnog prikazivanja izvornog računa (npr. Tipkanje, netočna količina fakturirane robe, itd.), Moguće je zatražiti promjenu na računu do trećeg dana u mjesecu nakon datuma izdavanja. Nakon toga promjena više nije moguća.
 
4.11.Sukladno Zakonu o prijavi prodaje, prodavatelj je dužan izdati potvrdu kupcu. Istodobno, dužan je prijaviti primljene prihode poreznom administratoru na internetu; u slučaju tehničkog kvara, najkasnije 48 sati.


4.12.Dvojno iskazivanje cijena se provodi na temelju zakona br. NN 57/22 "Zakon o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj". Za preračunavanje valuta se koristi fiksni tečaj konverzije kune u euro koji iznosi: 7,5345 kn za 1 €, sa zaokruživanjem prema Zakonu br. NN 57/22.


 

   5.POVLAČENJE OD UGOVORA O KUPNJI

 
5.1.Kupac priznaje da prema odredbama Odjeljka 1837 Građanskog zakonika nije moguće odustati od Ugovora o kupnji za isporuku robe koja je izmijenjena u skladu s Kupčevom željom ili njegovom osobom. koji je neopozivo pomiješan s drugom robom nakon isporuke, iz ugovora o isporuci zapečaćene robe koju je potrošač uklonio iz paketa i ne može se vratiti iz higijenskih razloga, te iz ugovora o isporuci audio ili video zapisa ili Izvorno pakiranje. Prodavatelj upozorava da za kupljeni proizvod - respiratornu masku s razinom zaštite FFP2 koju je Kupac izvadio iz originalne ambalaže, iz higijenskih razloga, nije moguće napraviti povrat.
 
5.2. Ako to nije slučaj iz članka 5.1. Uvjeta ili bilo kojeg drugog slučaja u kojem se kupoprodajni ugovor ne može povući, Kupac ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u skladu s Odjeljkom 1829 (1) Građanskog zakonika u roku od četrnaest (14) dana od primitka robe, a ako je ugovor o kupnji za nekoliko vrsta robe ili isporuke više dijelova, taj rok teče od dana primitka zadnje isporuke robe. Povlačenje iz ugovora o prodaji mora se poslati prodavatelju u roku navedenom u prethodnoj rečenici. Da bi se povukao iz ugovora, Kupac može koristiti on-line obrazac koji dostavlja prodavatelj. Povlačenje iz kupoprodajnog ugovora, Kupac može poslati, između ostalog, u prostorije prodavatelja ili putem kontaktnog obrasca.
 
5.3. Osim gore navedenog zakonskog roka za odustajanje od ugovora, dobrovoljno Vam pružamo jamstvo povrata robe u roku od 60 dana od njenog preuzimanja. Dakle, od ugovora možete odustati i nakon isteka 14-dnevnog roka za odustajanje i to tako što ćete nam robu poslati natrag u roku od 60 dana od preuzimanja (rok počinje teći s danom koji slijedi nakon dana primitka robe). Navedeno vrijedi za robu vraćenu u originalnom pakiranju, cjelovitu, nekorištenu i neoštećenu robu te za robu na kojoj nisu provedene preinake prema zahtjevima ili željama potrošača. Za poštivanje roka dovoljno je da nam robu pošaljete na vrijeme. 

5.4. U slučaju odustajanja od kupoprodajnog ugovora, kupoprodajni ugovor se raskida od početka. Roba mora biti vraćena prodavatelju u roku od četrnaest (14) dana od dostave prodavatelju odustajanja od ugovora. Ako Kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, Kupac snosi troškove povrata robe prodavatelju, čak i ako se roba zbog svoje prirode ne može vratiti uobičajenim poštanskim putem. Prodavatelj NE PRIMA robu koja se vraća na njegovu adresu paketom - pouzećem. Ovaj paket neće biti prihvaćen i bit će vraćen pošiljatelju.
 
5.5.U slučaju povlačenja u skladu s člankom 5.2 Uvjeta, Prodavatelj će
vratiti sredstva primljena od Kupca u roku od četrnaest (14) dana od isteka
Kupoprodajnog ugovora od strane Kupca na isti način kao što ih je Prodavatelj prihvatio od Kupca. Prodavatelj je također ovlašten vratiti učinak koji je Kupac pružio nakon vraćanja robe od strane Kupca ili na neki drugi način, ako Kupac pristane i ne snosi dodatne troškove Kupcu. Ako se Kupac povuče iz ugovora, prodavatelj nije dužan vratiti primljena sredstva kupcu prije nego što Kupac vrati robu ili dokaže da je roba poslana prodavatelju. Ukoliko je Kupac cijenu narudžbe platio putem poklon bona, prodavatelj će mu vratiti poklon bon. Ako je cijena djelomično plaćena u obliku poklon bona, prodavatelj će kupcu novac vratiti djelomično u obliku poklon bona, u omjeru u kojem je cijena plaćena.
 
5.6.Prodavatelj ima pravo jednostrano prebiti zahtjev za naknadu štete nastale na Robu protiv Kupčevog potraživanja za povrat kupoprodajne cijene.
 
5.7.U slučajevima kada Kupac ima pravo odustati od Ugovora o kupnji u skladu s Odjeljkom 1829 (1) Građanskog zakonika, Prodavatelj je također ovlašten odustati od Ugovora o kupnji u bilo kojem trenutku dok Kupac ne prihvati robu. U tom slučaju Prodavatelj će Kupcu bez nepotrebnog odgađanja vratiti kupoprodajnu cijenu putem bankovnog prijenosa na račun koji odredi Kupac. Kupac ima pravo na povrat naknade za dostavu samo u najnižoj ponuđenoj količini (ako je odabrao skuplji način dostave).
 
5.8.Ako se kupcu zajedno s robom daje poklon, ugovor o poklonu između
prodavatelja i kupca zaključuje se pod uvjetom da ako Kupac odustane od
kupoprodajnog ugovora, ugovor o poklonu za takav dar prestaje biti učinkovit.
poklon.
 
5.9.Žarulje (izvori svjetlosti), koje dolaze kao poklon odnosno potpuno besplatno uz kupljene svjetiljke, promotivni su artikli. Nisu pokrivene jamstvom.


5.10. Kupac - potrošač ima pravo odustati od ugovora. Ako je Kupac poduzetnik i naveden u ID-u narudžbe ili PDV broju, potrošač više nije potrošač. Iz tog razloga, prema odredbama Odjeljka 1829 Građanskog zakonika, pravo na povrat robe ne nastaje u roku od 14 dana od isporuke robe.
 

   6.PRIJEVOZ I DOSTAVA ROBE

 
6.1.Ako se o načinu prijevoza pregovara na temelju posebnog zahtjeva kupca, Kupac snosi rizik i moguće dodatne troškove povezane s ovim načinom prijevoza.
 
6.2.Ako je Prodavatelj obvezan prema Ugovoru o kupoprodaji isporučiti robu na mjesto koje je naveo Kupac u narudžbi, Kupac je dužan preuzeti robu nakon isporuke.
 
6.3.U slučaju da je zbog razloga Kupca potrebno više puta isporučiti robu ili na drugi način nego što je navedeno u narudžbi, Kupac je dužan platiti troškove vezane uz ponovnu isporuku robe. troškove povezane s drugim metodama isporuke.
 
6.4.Pri preuzimanju robe od prijevoznika Kupac je dužan provjeriti cjelovitost ambalaže robe i u slučaju bilo kakvih nedostataka odmah obavijestiti prijevoznika. U slučaju kršenja ambalaže koja označava neovlašten ulazak u pošiljku, Kupac ne mora uzeti pošiljku od prijevoznika. Kupac je također dužan, prilikom primitka robe od prijevoznika, provjeriti je li stigla naručena količina. U slučaju bilo kakvog nepodudaranja, potrebno nas je odmah kontaktirati (najkasnije u roku od 2 radna dana) kako bismo mogli započeti istragu i uspješno riješiti nepravilnosti.
 
6.5.Nakon slanja narudžbe, Kupac će dobiti link za praćenje pošiljke. Ako je prema praćenju pošiljka označena kao isporučena, ali primatelj nije primio pošiljku, primatelj je dužan prijaviti tu činjenicu pošiljatelju što je prije moguće, a najkasnije u roku od 5 dana od datuma isporuke navedenog u praćenju prijevoznika.
 
6.6.Ostala prava i obveze stranaka u prijevozu robe mogu se regulirati
posebnim uvjetima isporuke prodavatelja, ako ih izdaje prodavatelj.
 

   7.PRAVA DEFEKTIVNOG RADA

 
7.1. Prava i obveze ugovornih strana u odnosu na prava koja proizlaze iz neispravnog izvršavanja regulirana su mjerodavnim općim obvezujućim pravnim propisima (posebno odredbe Odjeljka 1914. do 1925., Odjeljci 2099. do 2117. i Odjeljci 2161 do 2174 Građanskog zakonika i Zakon br. 634/1992 s izmjenama i dopunama).
 
7.2.Prodavatelj je odgovoran Kupcu da je roba bez oštećenja po primitku. Posebno, Prodavatelj je odgovoran Kupcu da u trenutku kada je Kupac primio robu:
 • roba ima svojstva dogovorena između stranaka i, u nedostatku sporazuma, ona svojstva koja je opisao prodavatelj ili proizvođač ili se očekuje od kupca s obzirom na prirodu robe i oglašavanje koje obavljaju,
 • roba je prikladna za svrhu koju je naveo prodavatelj ili za koju se roba ove vrste obično koristi,
 • roba odgovara kvaliteti ili dizajnu dogovorenom u dogovorenom uzorku ili modelu, ako je kvaliteta ili dizajn određen prema dogovorenom uzorku ili modelu,
 • roba je odgovarajuće količine, mjere ili težine, i
 • roba udovoljava zakonskim zahtjevima.
7.3. Proizvodi za potrošače imaju jamstveni rok u rasponu od 2 do 5 godina (24 do 60 mjeseci), za svaki pojedini proizvod točan jamstveni rok uvijek je naveden u detaljima proizvoda među parametrima. U slučaju pravne osobe, jamstveni rok je 12 mjeseci za sve proizvode.

7.4. Odredbe navedene u članku 7.2 ovih Uvjeta i odredbi ne primjenjuju se na robu prodanu po nižoj cijeni za nedostatak za koji je ugovorena niža cijena, za trošenje robe uzrokovano njegovom uobičajenom upotrebom, kupca ili ako proizlazi iz prirode robe.
 
7.5.Ako nedostatak postane očit u roku od šest mjeseci od primitka, smatra se da je roba bila neispravna u trenutku primitka. Kupac ima pravo iskoristiti pravo iz nedostatka koji se javlja u robi potrošača u roku od dvadeset četiri mjeseca od primitka.
 
7.6.Prava iz neispravnog izvršenja Kupac će ostvariti na adresi Prodavatelja, gdje je prihvaćanje pritužbe moguće u odnosu na asortiman prodane robe, eventualno i na sjedištu ili mjestu poslovanja. Kupac je dužan bez nepotrebnog odgađanja ostvariti prava vezana za primitak neispravnog proizvoda na adresi Prodavatelja na kojoj je omogućeno zaprimanje reklamacija s obzirom na asortiman prodavane robe, ili na adresi sjedišta odnosno mjesta poslovanja Prodavatelja i to u roku od maksimalno 3 dana od zaprimanja pošiljke.
 
7.7.Ostala prava i obveze stranaka koja se odnose na odgovornost prodavatelja za nedostatke mogu se regulirati Prodavateljevom žalbenom procedurom.
 
7.8.Prodavač ovim putem upozorava kupca da se stvarne boje proizvoda mogu neznatno razlikovati od boja na fotografijama ovisno o postavkama i vrsti Vašeg monitora/telefona. Stvarne boje proizvoda navedene su u opisu proizvoda.
 

   8.OSTALA PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

 
8.1.Kupac stječe vlasništvo nad robom nakon što plati punu kupoprodajnu cijenu robe i robu preuzme.
 
8.2.U odnosu na Kupca, Prodavatelj nije vezan nikakvim kodeksom ponašanja u smislu § 1826, st. e) Građanskog zakonika.
 
8.3. Pritužbe potrošača rješava prodavatelj putem kontaktnog obrasca. Prodavatelj šalje podatke o namirivanju reklamacije Kupca na adresu e-pošte Kupca.
 
8.4.Češka trgovinska inspekcija, sa sjedištem u Štěpánská 567/15, 120 00
Prag 2, ID broj: 000 20 869, internetska adresa: http://www.coi.cz, nadležna je za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova proizašlih iz kupoprodajnog ugovora. Online platforma za rješavanje sporova na
http://ec.europa.eu/consumers/odr može se koristiti za rješavanje sporova
između prodavatelja i kupca prema kupoprodajnom ugovoru.
 
8.5.Europski potrošački centar Češka Republika, sa sjedištem na Štěpánská 567/15, 120 00 Prag 2, Internet adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktna točka u skladu s Uredbom (EU) br. 524/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 21. Svibanj 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22 / EZ (Online Uredba o rješavanju potrošačkih sporova).
 
8.6.Prodavatelj ima pravo prodavati robu na temelju trgovačke dozvole.
Kontrola trgovine provodi se u okviru svoje nadležnosti od strane odgovarajućeg ureda za licenciranje trgovine. Nadzor nad zaštitom osobnih podataka obavlja Ured za zaštitu osobnih podataka. Češka trgovinska inspekcija provodi, između ostalog, nadzor usklađenosti sa Zakonom br. 634/1992, O zaštiti potrošača, kako je izmijenjen.
 
8.7.Kupac ovim preuzima rizik promjene okolnosti u smislu Odjeljka 1765 (2) Građanskog zakonika.
 
8.8. Zaštita osobnih podataka osigurava se u skladu s relevantnim
zakonodavstvom, posebno Uredbom 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća, te načelima zaštite osobnih podataka predstavljenih na ovoj internetskoj stranici.

   9.DOSTAVA

 
9.1.Može se dostaviti Kupcu na adresu e-pošte Kupca.
 

   10.ZAVRŠNE ODREDBE

 
10.1. Ako odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodni (strani) element, tada se stranke slažu da je odnos uređen češkim zakonom. To ne dovodi u pitanje prava potrošača koja proizlaze iz općenito obvezujućih pravnih propisa.
 
10.2.Ako je bilo koja odredba Uvjeta i odredbi nevažeća ili nedjelotvorna,
ili postaje tako, odredba čije je značenje što je moguće bliže nevažećoj
odredbi zamjenjuje nevažeću odredbu. Nevaljanost ili nedjelotvornost jedne odredbe neće utjecati na valjanost drugih odredbi.
 
10.3.Prodajni ugovor, uključujući odredbe i uvjete, arhivira prodavatelj u elektroničkom obliku i nije dostupan.
 
10.4.Standardni obrazac za povlačenje iz kupoprodajnog ugovora nalazi se u Uvjetima i odredbama.
 
10.5.Pojedinosti prodavača: adresa dostave Pražská 2532/4, Blansko 678 01, telefon 01 3000 974.

Sastavljeno u Blanskom, 25. svibnja 2018

Autor článku:

Tihana
Tihana Stručnjak za korisničku podršku

Nije samo stručnjak za korisničku podršku, već je i entuzijast za modernu LED rasvjetu. U svojim članicma će Vas savjetovati kako uštedjeti na električnoj energiji ili će vam otkriti mnoge vrste savršene rasvjete za vaš dom i vrt.

Pitajte bilo što

Tihana

Pomoći ćemo vam sa izborom kao i sa tehničkim problemima.

01 3000 974(Pon-Pet, 08-16:30h)

Pitajte
 
                     

Copyright © 1990 – 2023 Donoci s.r.o. Sva prava pridržana. Informacije o obradi osobnih podataka. i