Levý banner
Pravý banner
Izbornik
0 0,00
Još 66 do besplatne dostave
Kategorija

Uvjeti i odredbe

O kupovini

Tihana

UVJETI I ODREDBE POSLOVANJA
 
 
tvrtke
Donoci s.r.o.
sa sjedištem na adresi Pražská 2532/4 
Blansko 678 01, Češka
Identifikacijski broj: 47539569
za prodaju proizvoda putem internetske trgovine koja se nalazi
na www.svijet-svjetiljki.hr
 
 
  

   1. UVODNE ODREDBE

 
1.1. Trenutni Uvjeti i odredbe poslovanja (u daljnjem tekstu „Uvjeti poslovanja” tvrtke Donoci s.r.o., sa sjedištem u Pražská 2532/4, Blansko 678 01, identifikacijski broj: 47539569
(u daljnjem tekstu „Prodavatelj“), u skladu s odredbama Zakonika (u daljnjem tekstu “Zakonik”), definiraju međusobna prava i obveze stranaka koje proizlaze u vezi s ili na temelju kupoprodajnog ugovora (u daljnjem tekstu „kupoprodajni ugovor“) zaključenog između prodavatelja i druge fizičke osobe (u daljnjem tekstu „Kupac“) putem internetske trgovine prodavatelja. Internetskom trgovinom upravlja Prodavatelj na web stranici koja se nalazi na internetskoj adresi www.svijet-svjetiljki.hr (u daljnjem tekstu "web stranica") putem sučelja web stranice (u daljnjem tekstu "web sučelje internetske trgovine").
 
1.2. Odredbe koje odstupaju od Uvjeta poslovanja mogu se ugovoriti u kupoprodajnom ugovoru. Različiti dogovori u Kupoprodajnom ugovoru imaju prednost pred odredbama u Uvjetima poslovanja.
 
1.3. Odredbe Uvjeta poslovanja sastavni su dio kupoprodajnog ugovora. Kupoprodajni ugovor i Uvjeti poslovanja napisani su na hrvatskom jeziku. Kupoprodajni ugovor može biti sklopljen na hrvatskom jeziku. 
 
1.4. Prodavatelj može izmijeniti ili dopuniti Uvjete poslovanja. Ova odredba ne dovodi u pitanje prava i obveze nastale tijekom razdoblja važenja prethodne verzije Uvjeta poslovanja.
 
 

   2. KORISNIČKI RAČUN

  
2.1. Nakon registracije kupca na web stranici, Kupac može pristupiti svom korisničkom sučelju. Kupac iz svog korisničkog sučelja može naručiti proizvode (u daljnjem tekstu "korisnički račun"). Kupac proizvode može naručiti i bez registracije, izravno s web sučelja internetske trgovine.
 
2.2. Prilikom registracije na web stranici i naručivanja proizvoda, Kupac je dužan pružiti točne i istinite podatke. Kupac je dužan ažurirati podatke unesene u korisnički račun prilikom svake promjene. Podatke koje je kupac naveo u korisničkom računu i prilikom naručivanja proizvoda prodavatelj smatra istinitima.
 
2.3. Pristup korisničkom računu osiguran je korisničkim imenom i lozinkom. Kupac je dužan čuvati povjerljivost podataka potrebnih za pristup svom korisničkom računu.
 
2.4. Kupac nema pravo dopustiti korištenje korisničkog računa trećim osobama.
 
2.5. Prodavatelj može izbrisati korisnički račun, posebno ako Kupac ne koristi svoj korisnički račun više od 30 dana ili ako kupac prekrši svoje obveze proizašle iz kupoprodajnog ugovora (uključujući Uvjete poslovanja).
 
2.6. Kupac potvrđuje da zna da korisnički račun možda neće biti dostupan kontinuirano, posebno u pogledu potrebnog održavanja hardvera i softvera prodavatelja, odnosno nužnog održavanja hardvera i softvera trećih strana.


2.7. Kupac ima pravo na web stranicu prodavatelja dodati recenziju kupljenih proizvoda pod uvjetima navedenim u točki 2.8., o čemu ga prodavač obavještava e-mailom nakon kupnje proizvoda.


2.8. Kupac može dodati recenziju putem svog korisničkog računa, kako je definirano u članku 2. Uvjeta i odredbi, ako već ima korisnički račun, ili ga je napravio/la putem poveznice u e-mailu navedenom u prethodnoj točki nakon što je unio/unijela svoje ime, prezime i e-mail adresu. Prodavatelj obavještava kupca da osobne podatke kupca, koje je Kupac unio prilikom dodavanja recenzije, prodavatelj obrađuje kako bi ispunio zakonsku obvezu prodavatelja da osigura da objavljene recenzije dolaze od potrošača koji su stvarno koristili ili kupili proizvod, i to dokle god je recenzija objavljena na web stranici prodavatelja. Kupac ima pravo zatražiti od prodavatelja da prestane obrađivati kupčeve osobne podatke u ovu svrhu te će prodavatelj bez odgode udovoljiti takvim zahtjevima, ali će u tom slučaju prodavatelj ukloniti recenziju koju je Kupac dodao na njegovu web stranicu. Kupac ovo prima na znanje.


2.9. Prodavatelj ima pravo izbrisati recenzije koje se ne odnose na proizvode koje je Kupac kupio od prodavatelja. Prodavatelj zadržava pravo brisanja recenzija koje ne ocjenjuju sam proizvod, ili recenzija koje sadrže vulgarne izraze, uvredljive i rasističke sadržaje, politička mišljenja, poveznice na druge web stranice ili one koje su na neki drugi način oprečne dobrom moralu.

 

   3. ZAKLJUČIVANJE KUPOPRODAJNOG UGOVORA

3.1. Sva prezentacija proizvoda koja se nalazi na web sučelju internet trgovine informativnog je karaktera te prodavatelj nije obvezan sklopiti kupoprodajni ugovor za te proizvode. Odredbe članka Zakonika se ne primjenjuju.
 
3.2. Web sučelje internet trgovine sadrži informacije o proizvodima, uključujući cijene pojedinih proizvoda te troškove povrata proizvoda, ako se ti proizvodi zbog svoje prirode ne mogu vratiti uobičajenom poštanskom rutom. Cijene proizvoda uključuju PDV i sve pripadajuće naknade. Cijene proizvoda ostaju valjane sve dok su prikazane na web sučelju internet trgovine. Ova odredba ne ograničava prodavateljevu mogućnost sklapanja kupoprodajnog ugovora pod individualno dogovorenim uvjetima.
 
3.3. Web sučelje internetske trgovine sadrži i informacije o troškovima pakiranja i dostave. Informacije o troškovima pakiranja i dostave proizvoda navedene na web sučelju internetske trgovine primjenjuju se samo u slučajevima kada se proizvodi isporučuju unutar teritorija Hrvatske.
 
3.4. Kako bi naručio proizvode, Kupac popunjava obrazac za narudžbu na web sučelju internet trgovine. Obrazac za narudžbu sadrži informacije o:
 • naručenim proizvodima (kupac dodaje naručene proizvode u virtualnu košaricu na web sučelju internet trgovine),
 • načinu plaćanja kupoprodajne cijene proizvoda, informaciju o traženom načinu dostave naručenih proizvoda i
 • informaciju o troškovima vezanim uz dostavu proizvoda (u daljnjem tekstu "narudžba").

3.5. Prije slanja narudžbe prodavatelju, Kupac može provjeriti i promijeniti podatke koje je unio u narudžbu s obzirom na mogućnost da kupac otkrije i ispravi pogreške nastale prilikom unosa podataka u narudžbu. Kupac prodavatelju šalje narudžbu klikom na "Završi narudžbu". Podatke navedene u narudžbi prodavatelj smatra ispravnima. Prodavatelj kupcu potvrđuje primitak čim primi narudžbu slanjem e-maila na e-mail adresu kupca navedenu u korisničkom računu ili narudžbi (u daljnjem tekstu "e-mail adresa kupca").
 
3.6. Ovisno o prirodi narudžbe (količina proizvoda, kupoprodajna cijena, očekivani troškovi dostave), prodavatelj uvijek ima pravo od kupca zatražiti dodatnu potvrdu narudžbe (npr. u pisanom obliku ili telefonom).
 
3.7. Ugovorni odnos između prodavatelja i kupca nastaje isporukom naručenih proizvoda na adresu koju je kupac naveo u narudžbi.
 
3.8. Kupac pristaje na korištenje sredstava komunikacije na daljinu prilikom sklapanja kupoprodajnog ugovora. Troškove kupca nastale prilikom korištenja sredstava komunikacije na daljinu u vezi sa sklapanjem kupoprodajnog ugovora (troškovi internetske veze, troškovi telefonskih poziva) snosi kupac te se ti troškovi ne razlikuju od standardne stope.
 
 

   4. CIJENA PROIZVODA I UVJETI PLAĆANJA

4.1. Cijena proizvoda navedena na web stranicama prodavatelja, uključuje sve potrebne poreze i s njima povezane naknade.


4.2. Cijenu proizvoda i sve troškove povezane s isporukom proizvoda prema kupoprodajnom ugovoru Kupac može platiti prodavatelju na sljedeće načine:
 
 • u gotovini prilikom preuzimanja na mjestu koje je kupac naveo u narudžbi;
 • bezgotovinskom uplatom na račun prodavatelja IBAN: HR8323600001102826990, BIC: ZABAHR2X koji se vodi u Zagrebačkoj banci (u daljnjem tekstu „račun prodavatelja“);
 • online plaćanje karticom;
 
4.3. Uz kupoprodajnu cijenu, Kupac je prodavatelju dužan platiti i troškove vezane za pakiranje i dostavu proizvoda u ugovorenom iznosu. Osim ako nije izričito navedeno drugačije, kupoprodajna cijena uključuje i troškove povezane s isporukom proizvoda.
 
4.4. Prodavatelj ne zahtijeva od kupca plaćanje pologa ili drugu sličnu uplatu. Ovo ne utječe na odredbe
članka 4.6 Uvjeta poslovanja koje se odnose na obvezu plaćanja kupoprodajne cijene unaprijed.
 
4.5. U slučaju plaćanja gotovinom odnosno pouzećem, kupoprodajna cijena se plaća po primitku proizvoda. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupoprodajnu cijen nužno je uplatiti u roku od 7 dana od kreiranja narudžbe.
 
4.6. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, kupac je dužan specificirati varijabilni simbol koji je dobio prilikom kreiranja narudžbe. U slučaju bezgotovinskog plaćanja, obveza kupca - da plati kupoprodajnu cijenu, ispunjena je u trenutku knjiženja odgovarajućeg iznosa na račun prodavatelja.
 
4.7. Prodavatelj ima pravo, posebno ako Kupac ne dostavi dodatnu potvrdu narudžbe (članak 3.6.), zatražiti plaćanje cjelokupne kupoprodajne cijene prije slanja proizvoda kupcu. Odredbe članka Zakonika se ne primjenjuju.
 
4.8. Popusti na cijenu proizvoda koje prodavatelj daje kupcu ne mogu se kombinirati.
 
4.9. Prodavatelj je dužan kupcu izdati porezni dokument - račun - za izvršena plaćanja po kupoprodajnom ugovoru. Prodavatelj je obveznik poreza na dodanu vrijednost. Porezni dokument - račun izdaje prodavatelj kupcu nakon slanja naručenih proizvoda te ga šalje u elektroničkom obliku na e-mail adresu kupca.
 
4.10. Promjenu na računu moguće je zatražiti, osim ako se radi o izmjeni zbog promjene u isporuci proizvoda ili ispravka očite netočnosti izvornog računa (npr. tipfeler, netočna količina fakturiranih proizvoda, itd.), samo trećeg dana u mjesecu nakon datuma izdavanja računa. Nakon toga promjena više nije moguća.
 
4.11. Prodavatelj je dužan kupcu izdati porezni dokument.
 
 

   5. POVLAČENJE IZ KUPOPRODAJNOG UGOVORA

5.1. Kupac priznaje da prema odredbama Zakonika, se nije moguće povući iz kupoprodajnog ugovora za isporuku proizvoda koji su izmijenjeni prema želji kupca ili za osobu iz ugovora o isporuci lako kvarljivih proizvoda kao i proizvoda koji su nepovratno pomiješani s drugim proizvodima prilikom isporuke, iz ugovora o isporuci proizvoda u zatvorenom pakiranju kojeg je potrošač izvadio iz pakiranja i ne može se vratiti iz higijenskih razloga, te iz kupoprodajnog ugovora za isporuku audio ili video zapisa odnosno kompjuterskog softvera ako su oštetili njihovo originalno pakiranje. Prodavatelj upozorava da za kupljene proizvode - zaštitne maske s razinom zaštite FFP2, koje je kupac izvadio iz pakiranja, nije moguće vratiti iz higijenskih razloga.
 
5.2. Ako se ne radi o slučaju navedenom u članku 5.1. Uvjeta poslovanja ili bilo kojem drugom slučaju u kojem se kupoprodajni ugovor ne može povući, kupac, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, ima pravo odustati od kupoprodajnog ugovora u roku od četrnaest (14) dana od primitka proizvoda. Ako je kupoprodajni ugovor sklopljen za više vrsta proizvoda ili isporuku više dijelova, taj rok teče od dana primitka zadnje isporuke proizvoda. Povlačenje iz kupoprodajnog ugovora mora se poslati prodavatelju u roku navedenom u prethodnoj rečenici. Za odustajanje od ugovora kupac može koristiti online obrazac za kontakt koji dostavlja prodavatelj. Povlačenje iz kupoprodajnog ugovora, kupac može poslati na adresu sjedišta prodavatelja ili putem kontaktnog obrasca.
 
5.3. Osim mogućeg odustajanja prema uvjetima iz prethodnog stavka, prodavatelj daje kupcu, koji je u poziciji potrošača, pravo da u roku od 60 dana od dana primitka proizvoda odustane od ugovora bez navođenja razloga, pod uvjetom da takav kupac vrati proizvode prodavatelju pažljivo zapakirane u originalnom pakiranju sa svim dodacima i svim dijelovima pakiranja, te pod uvjetom da proizvodi nisu korišteni izvan kontrole njihove prirode, karakteristika i funkcionalnosti, i da proizvodi nisu preinačeni prema osobnim potrebama kupca ili očito prilagođeni osobnim potrebama kupca.


5.4.U slučaju povlačenja iz kupoprodajnog ugovora, kupoprodajni ugovor se raskida od početka. Proizvodi moraju biti vraćeni prodavatelju u roku od četrnaest (14) dana od dostave povlačenja prodavatelju. Ako kupac odustane od kupoprodajnog ugovora, kupac snosi troškove povrata proizvoda prodavatelju, čak i ako se proizvodi zbog svoje prirode ne mogu vratiti uobičajenim poštanskim putem. Prodavatelj NE PRIMA proizvode koji se vraćaju na njegovu adresu s – PLAĆANJEM POUZEĆEM. Ovaj paket neće biti prihvaćen i bit će vraćen pošiljatelju.


5.5. U slučaju povlačenja iz ugovora u skladu s člankom 5.2 Uvjeta poslovanja, prodavatelj će vratiti sredstva primljena od kupca u roku od četrnaest (14) dana od dostave povlačenja iz kupoprodajnog ugovora od strane kupca na isti način kao što ih je prodavatelj prihvatio od kupca. Prodavatelj također ima pravo vratiti uplatu koju je kupac dao prilikom povrata proizvoda od strane kupca ili na drugi način, ako je kupac s tim suglasan i ako to ne stvara dodatne troškove za kupca. Ako se Kupac povuče iz ugovora, prodavatelj nije dužan vratiti primljena sredstva kupcu prije nego što kupac vrati proizvode ili dokaže da su proizvodi poslani prodavatelju. Ako je Kupac cijenu narudžbe platio putem poklon bona, prodavatelj će mu vratiti poklon bon. Ako je cijena djelomično plaćena u obliku poklon bona, prodavatelj će kupcu novac vratiti djelomično u obliku poklon bona, u omjeru u kojem je cijena plaćena.
 
5.6. Prodavatelj ima pravo jednostrano prebiti zahtjev za naknadu štete nastale na proizvodima protiv kupčevog potraživanja za povrat kupoprodajne cijene.
 
5.7. Prodavatelj zadržava pravo povlačenja iz kupoprodajnog ugovora u sljedećim slučajevima:
(a) U slučaju nezakonitog pokušaja kupca da se povuče iz kupoprodajnog ugovora i posljedične nemogućnosti kontaktiranja s njim/njom u vezi daljnjih radnji;
b) U slučaju reklamacije proizvoda od strane kupca kada se ta reklamacija ocijeni neutemeljenom i posljedične nemogućnosti kontaktiranja s njim/njom u vezi daljnjih radnji;
c) U slučaju reklamacije proizvoda od strane kupca, kada se ta reklamacija ocijeni neutemeljenom, a kupac izričito obavijesti prodavatelja da on/ona (kupac) više nije zainteresiran za proizvod;
d) U slučaju reklamacije proizvoda od strane kupca, kada je proizvod vraćen od strane prodavatelja na adresu kupca, koji ne prihvati proizvod pa se proizvod vrati prodavatelju; 
e) U svim drugim slučajevima u kojima su proizvodi poslani od strane kupca na adresu prodavatelja bez ikakvih informacija i naknadne nemogućnosti kontaktiranja kupca.
 
Prodavatelj nadalje zadržava pravo otkazivanja narudžbe kupca sve dok Kupac ne preuzme proizvode. U takvim slučajevima prodavatelj će vratiti kupcu sva sredstva primljena od kupca u vezi s narudžbom, bez nepotrebnog odgađanja, bezgotovinskim prijenosom na bankovni račun koji odredi kupac.
 
5.8. Ako se kupcu zajedno s proizvodom daje poklon, darovni ugovor između prodavatelja i kupca zaključuje se pod uvjetom da ako se kupac povuče iz ugovora, darovni ugovor za takav poklon prestaje biti učinkovit, a kupac je dužan poklon zajedno s proizvodom vratiti prodavatelju. U slučaju da kupac ne vrati poklon zajedno s proizvodom, prodavatelj ima pravo umanjiti vraćanu kupoprodajnu cijenu za vrijednost nevraćenog poklona.

5.9. Žarulje (izvori svjetlosti), koje dolaze kao poklon odnosno potpuno besplatno uz kupljene svjetiljke, promotivni su artikli. Nisu pokrivene jamstvom.
 
5.10. Kupac - potrošač ima pravo povući se iz kupoprodajnog ugovora. Ako je kupac poduzetnik i u narudžbu je upisao ID ili PDV broj, tada više nije potrošač. Iz tog razloga, prema odredbama Zakona o obveznim odnosima, kupac nema pravo na povrat proizvoda u roku od 14 dana od isporuke proizvoda.
 

   6. PRIJEVOZ I DOSTAVA PROIZVODA

6.1. Ako je način prijevoza dogovoren na temelju posebnog zahtjeva kupca, kupac snosi rizik i moguće dodatne troškove povezane s ovim načinom prijevoza.
 
6.2. Ako je prodavatelj kupoprodajnim ugovorom obvezan isporučiti proizvode na mjesto koje je naveo kupac u narudžbi, kupac je dužan preuzeti proizvode prilikom isporuke.
 
6.3. Ako je proizvode, zbog razloga na strani kupca, potrebno isporučiti više puta ili na bilo koji drugi način osim navedenog u narudžbi, kupac je dužan platiti troškove povezane s ponovljenom isporukom proizvoda, odnosno platiti troškove povezane s drugim načinom dostave.
 
6.4. Pri preuzimanju proizvoda od prijevoznika, kupac je dužan provjeriti cjelovitost pakiranja proizvoda i u slučaju bilo kakvih nedostataka odmah obavijestiti prijevoznika. (najkasnije u roku od 2 radna dana). Kupac je to dužan dokazati fotografijama oštećenja ako su im stigli proizvodi oštećeni u transportu. Ako pakiranje pokazuje neovlašten ulazak u pošiljku, kupac nije dužan preuzeti takvu pošiljku od prijevoznika. Kupac je također dužan, prilikom primitka proizvoda od prijevoznika, provjeriti je li primio naručenu količinu. U slučaju bilo kakvog nepodudaranja, potrebno nas je odmah kontaktirati (najkasnije u roku od 2 radna dana) kako bismo mogli započeti istragu i uspješno riješiti nepravilnosti.
 

6.5. Nakon slanja narudžbe, kupac će dobiti poveznicu za praćenje pošiljke. Ako je prema praćenju pošiljka označena kao isporučena, ali primatelj nije primio pošiljku, primatelj je dužan prijaviti tu činjenicu pošiljatelju što je prije moguće, a najkasnije u roku od 5 dana od datuma isporuke navedenog u praćenju prijevoznika.

6.6. Ostala prava i obveze stranaka povezanih s prijevozom proizvoda mogu se mijenjati posebnim uvjetima isporuke prodavatelja, ako ih izda prodavatelj.
 

   7. PRAVA DEFEKTIVNOG RADA

7.1. Prava i obveze ugovornih strana u odnosu na prava koja proizlaze iz manjkave izvedbe regulirana su mjerodavnim općim obvezujućim pravnim propisima (posebno odredbama Zakona o zaštiti potrošača).
 
7.2. Prodavatelj jamči kupcu da proizvodi nemaju nedostataka prilikom primitka. Konkretno, prodavatelj jamči kupcu da u trenutku kada je kupac primio proizvode: 
 • proizvodi imaju svojstva dogovorena između stranaka i, u nedostatku sporazuma, ona svojstva koja je opisao prodavatelj ili proizvođač odnosno koja kupac očekuje s obzirom na prirodu proizvoda i oglašavanje koje obavljaju,
 • proizvodi su prikladni za svrhu koju je naveo prodavatelj ili za koju se proizvodi ove vrste obično koriste,
 • proizvodi odgovaraju kvaliteti ili dizajnu dogovorenom u dogovorenom uzorku ili modelu, ako je kvaliteta ili dizajn određen prema dogovorenom uzorku ili modelu,
 • proizvodi su odgovarajuće količine, mjere ili mase, te
 • proizvodi udovoljavaju zakonskim propisima.
 
7.3. Proizvodi za potrošače imaju jamstveni rok u rasponu od 2 do 5 godina (24 do 60 mjeseci), za svaki pojedini proizvod točan jamstveni rok uvijek je naveden u detaljima proizvoda među parametrima. U slučaju pravne osobe, jamstveni rok je 12 mjeseci za sve proizvode.

7.4 Odredbe navedene u članku 7.2 ovih Uvjeta poslovanja ne primjenjuju se na proizvode prodane po nižoj cijeni za nedostatak za koji je ugovorena niža cijena, za trošenje proizvoda uzrokovano njegovom uobičajenom upotrebom, u slučaju rabljenih proizvoda kod kojih nedostatak odgovara stupnju upotrebe ili istrošenosti koju je proizvod imao nakon primitka od strane kupca, ili ako je to zbog prirode proizvoda.
 
7.5. Ako nedostatak postane očit unutar šest mjeseci od primitka, smatra se da je proizvod bio neispravan u trenutku primitka. Kupac ima pravo iskoristiti pravo od nedostatka koji se javlja na proizvodima široke potrošnje u jamstvenom roku navedenom za svaki pojedini izloženi proizvod, ali ne kraćem od dvadeset i četiri mjeseca nakon primitka.
 
7.6. Kupac svoje pravo od neispravne izvedbe ostvaruje kod prodavatelja te u slučaju potrebe za povratom proizvoda prodavatelju, pošiljku će vratiti na adresu koju navede prodavatelj.
 
7.7. Ostala prava i obveze stranaka koja se odnose na odgovornost prodavatelja za nedostatke mogu se regulirati prodavateljevom politikom povrata proizvoda dostupnom na web stranici.

7.8. U slučaju povrata troškova prijevoza po reklamaciji proizvoda od strane kupca, kupac ima pravo na povrat troškova prijevoza samo u najnižem ponuđenom iznosu.
 
7.9. Prodavatelj ovim putem obavještava kupca da proizvodi koji sadrže kemijska ljepila ili druge spojeve mogu imati neugodan miris nakon raspakiranja. Proizvodi nisu kemijski niti fizički štetni, miris se povlači nakon kratkog vremena. Stoga se takvi proizvodi ne mogu smatrati neispravnima.
 
7.10. Prodavatelj upozorava kupca da se stvarne boje proizvoda mogu neznatno razlikovati od boja na fotografijama ovisno o postavkama i vrsti Vašeg monitora/telefona. Stvarne boje proizvoda navedene su u opisu proizvoda.
 

   8. OSTALA PRAVA I OBVEZE UGOVORNIH STRANA

8.1. Kupac stječe vlasništvo nad proizvodima nakon što plati punu kupoprodajnu cijenu proizvoda i preuzme ih.
 
8.2. U odnosu na kupca, prodavatelj nije vezan nikakvim kodeksom ponašanja u smislu Zakonika.
 

8.3. Pritužbe potrošača rješava prodavatelj putem kontaktnog obrasca. Prodavatelj šalje obavijest o rješavanju pritužbe kupca na e-mail adresu kupca.
 
8.4. U slučaju da je kupac prema relevantnim zakonskim propisima potrošač, a između tvrtke Donoci s.r.o. i kupca dođe do potrošačkog spora koji se ne može riješiti sporazumno, kupac potvrđuje da je ovlašten podnijeti prijedlog za izvansudsko rješavanje takvog spora. Za izvansudsko rješavanje potrošačkih sporova proizašlih iz kupoprodajnog ugovora nadležan je Državni inspektorat Republike Hrvatske, sa sjedištem u Šubićeva 29, 10 000 Zagreb, internet adresa: https://dirh.gov.hr. Za rješavanje sporova između prodavatelja i kupca, proizašlih iz kupoprodajnog ugovora, može se koristiti platforma za online rješavanje sporova koja se nalazi na adresi http://ec.europa.eu/consumers/odr.
 
8.5. Europski potrošački centar Hrvatska, sa sjedištem u Ulici grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, internetska adresa: https://www.ecc-croatia.hr je kontaktno mjesto prema Uredbi (EU) br. 524/2013 Europskog Parlamenta i Vijeća od 21. svibnja 2013. o online rješavanju potrošačkih sporova i izmjeni Uredbe (EZ) br. 2006/2004 i Direktive 2009/22/EZ (Uredba o online rješavanju potrošačkih sporova)..
 
8.6. Prodavatelj je ovlašten za prodaju robe na temelju trgovačke dozvole. Nadzor trgovine u okviru svoje djelatnosti provodi nadležna služba nadzora trgovine i usluga. Nadzor područja zaštite osobnih podataka provodi Agencija za zaštitu osobnih podataka. "Državni inspektorat Republike Hrvatske", između ostalog, u ograničenom opsegu obavlja i nadzor nad poštivanjem Zakona o zaštiti potrošača.
 
8.7. Kupac ovime preuzima rizik promjene okolnosti u smislu Zakonika.
 
8.8. Zaštita osobnih podataka osigurava se u skladu s relevantnim zakonodavstvom, posebno Uredbom 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća, te u skladu s pravilima zaštite privatnosti navedenim na ovoj web stranici.
 
 

   9. DOSTAVA 

9.1. Može se dostaviti na e-mail adresu kupca.
 
 

   10. ZAVRŠNE ODREDBE

10.1. Ako odnos uspostavljen kupoprodajnim ugovorom sadrži međunarodni (strani) element, tada se stranke slažu da je odnos uređen češkim zakonom. To ne dovodi u pitanje prava potrošača koja proizlaze iz općenito obvezujućih pravnih propisa.
 
10.2. Ako je bilo koja odredba Uvjeta poslovanja nevaljana ili nedjelotvorna, ili ako postane nevaljana ili nedjelotvorna, umjesto nevaljane odredbe na snagu stupa odredba čije je značenje što je moguće bliže nevažećoj odredbi. Nevaljanost ili nedjelotvornost jedne odredbe ne utječe na valjanost i djelotvornost drugih odredbi.
 
10.3. Kupoprodajni ugovor, uključujući i Uvjete poslovanja, arhivira prodavatelj u elektroničkom obliku i nije dostupan.
 
10.4. Uvjeti poslovanja uključuju i online obrazac za povlačenje iz kupoprodajnog ugovora.
 
10.5. Kontakt podaci prodavača:  Pražská 2532/4, Blansko 678 01, Češka, telefon: +385(0)1 3000 974.
 

Sastavljeno u Blanskom, 13. studenog 2023

Autor článku:

Tihana
Tihana Stručnjak za korisničku podršku

Nije samo stručnjak za korisničku podršku, već je i entuzijast za modernu LED rasvjetu. U svojim članicma će Vas savjetovati kako uštedjeti na električnoj energiji ili će vam otkriti mnoge vrste savršene rasvjete za vaš dom i vrt.

Pitajte bilo što

Tihana

Pomoći ćemo vam sa izborom kao i sa tehničkim problemima.

01 3000 974(Pon-Pet, 08-16:30h)

Pitajte
 
                     

Copyright © 1994 – 2024 Donoci s.r.o. Sva prava pridržana. Informacije o obradi osobnih podataka. i